top of page

Haluatko vuokrajohtajaksi?

Vuokrajohtajien kysyntä ja tarve kasvaa jatkuvasti ja peilaa hyvin aikamme vaatimuksia. Vuokrajohtajat ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ratkaisevat vaativia haasteita ja tehtäviä. Vuokrajohtaja täyttää osaamis- tai resurssivajetta, kun tehtävän hoitaminen nykyisellä organisaatiolla olisi vaikeaa tai pysyvän resurssin palkkaaminen mahdotonta.

Vuokrajohtaja on nopea, joustava ja kustannustehokas ratkaisu. Interim-vuokrajohtaja tuo mukanaan tarvittavaa kokemusta ja erikoisosaamista organisaation tarpeisiin. Vuokrajohtaja vastaa työmarkkinoiden trendiin, jossa tehtävät muuttuvat projektiluontoiseksi tai määrä- ja osa-aikaiseksi.

Muutoshakuisen vuokrajohtajuuden tärkein arvo on usein uuden luominen. Yritys vaatii uuden suunnan, uusia ideoita, osaamista tai uudenlaisen kulttuurin. Esimerkiksi myyntiorganisaation toiminnan tai toimintatapojen muuttaminen (kivijalkaliiketoiminnasta digitalisoituneeseen verkkoliiketoimintaan siirtyminen) voivat olla tilanteita käyttää vuokrajohtajaa. Kun kipeä muutosvaihe on ohi, vuokrajohtaja varmistaa, että vastarinnasta ja suruvaiheesta siirrytään yrityskulttuurissa kohti uutta. 

​Projektiluontoinen vuokrajohtajuuden tarkoituksena on etsiä operatiivinen johto vastaamaan liiketoiminnalle kriittisestä projektista tai prosessista. Tavoitteet ovat selkeät ja vaadittavan henkilön profiili tiedossa. Erikoisasiantuntemuksella on usein merkittävä rooli. Vientitoiminnan käynnistäminen, vaativa rakennusprojekti, YT-neuvotteluiden tai saneerauksen läpivienti ovat tyypillisiä projekteja vuokrajohtajille. 

Resursoivan vuokrajohtajuuden tarkoituksena on tarjota ylikokenut henkilöresurssi äkilliseen tarpeeseen tai vastaavasti mahdolliseen tulevaan tarpeeseen. Usein tilanne kuitenkin tulee yritykselle äkkiarvaamatta ja kokeneen henkilön tilalle tarvitaan nopeasti pätevä johtaja. 

bottom of page